Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Спеціальність 073 "Менеджмент" спеціалізація "Управління проектами"
(магістратура)

Навчання ведеться за денною та заочною формами. Перспектива здобуття цієї актуальної для суспільства спеціальності відкривається перед особами, які мають базову та повну вищу освіту будь-якого напряму, за ступенями бакалавра та магістра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Ними можуть бути працівники як з приватного сектора (підприємств різних форм власності і організаційно-правових форм діяльності, банків, інших фінансових і бізнесових структур тощо), так і публічного сектора (місцевих органів влади й управління, регіональних відділень центральних органів виконавчої влади, некомерційних структур і громадських організацій тощо).

Професійне призначення магістрів з управління проектами полягає у роботі економістом, менеджером, керуючим проектом, аналітиком, плановиком в управлінських, планових, економіко-фінансових, маркетингових, інженерно-технічних службах підприємств, організацій, установ в органах місцевої влади й управління, фінансових, консалтингових, інвестиційних компаніях, науково-дослідних та інших організаціях.

Основні професійні завдання магістра з управління проектами - всебічний аналіз й обгрунтування проектів - цільових заходів - у різних сферах: економічній, фінансовій, управлінській, соціальній, інноваційній, технічній; залучення інвестицій, у тому числі закордонних, підготовка і прийняття рішень у сфері інвестицій, розробка інвестиційних проектів та управління ними; розробка та реалізація муніципальних інвестиційних проектів у галузях будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, зв'язку, охорони здоров'я, освіти, екології, побутового та торговельного обслуговування, громадського харчування та у цілому - проектів соціально-економічного розвитку міст, районів, територій, регіонів; розробка, супроводження і реалізація бізнес-планів; консультаційні послуги щодо аналізу і розробки інвестиційних проектів і бізнес-планів; участь у розробці глобальних проектів розвитку держави згідно з програмами іноземної фінансової та технічної допомоги; участь у розробці стратегії й тактики діяльності підприємств та інших організацій, проектного підходу до бізнесу.

СТРАТЕГІЯ НАВЧАННЯ:

При успішному завершенні навчання, та захисті магістерської роботи видається диплом магістра встановленого зразка. Надається можливість за бажанням і за умови успішного складання спеціального іспиту, питання якого побудовані на стандартах Міжнародної Асоціації проектного менеджменту, отримати сертифікат цієї Асоціації, що свідчитиме про міжнародне визнання диплому.

Терміни навчання: 1,5 роки за денною та заочною формами.

Вартість навчання 2018 р.

Форма навчання Термін навчання Вартість навчання (грн.)
місяць за навч. рік повна
спеціальність УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ (магістратура)
денна 1,5 роки 1 400 14 000 21 000
заочна 1,5 роки 1 300 13 000 19 500

Прийом документів у 2018 році

Прийом документів у 2018 році з 16 липня до 15 серпня.

Перелік документів вступника

  1. Заяву про вступ.
  2. Документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та додаток до нього (за вибором вступника - нотаріально засвідчена копія або оригінал).
  3. Чотири фотокартки розміром 3х4 см.
  4. Ксерокопію паспорта (1-2, 10-11 стор.).
  5. Ксерокопію військового квитка.
  6. Підписаний конверт з маркою по Україні.

Вступники, які здобули вищу освіту за кордоном, проходять процедуру про визнання іноземного документа про освіту (нострифікацію), що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

Вступні екзамени у 2018 році

Вступні екзамени

– співбесіда з дисциплін соціально-економічного
та управлінського циклів (додатковий)
20 серпня з 09-00
– іноземна мова (тестування) 16 серпня з 09-00
– вступний екзамен (співбесіда) 22 серпня з 09-00

Передекзаменаційні консультації

– співбесіда з дисциплін соціально-економічного
та управлінського циклів (додатковий)
16 серпня з 11-00
– іноземна мова (тестування) 15 серпня з 11-00
– вступний екзамен (співбесіда) 20 серпня з 11-00

Приймальна комісія

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ за адресою:

49044, м. Дніпро,
вул. Гоголя, 29, кімн. 100 (1 поверх)
тел. (056) 745-52-41, (056) 794-58-06, моб. (050) 525-39-38
E-mail: vstup@vidr.dp.ua

понеділок - четвер з 8.00 до 16.45
п'ятниця з 8.00 до 15.30

Завантажити

ПРОГРАМА співбесіди - 2018

додаткова ПРОГРАМА вступного випробування орієнована на вступників, які мають диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) у будь-якій галузі знань (окрім 07 "Управління та адміністрування")

ПРОГРАМА екзамену з англійської мови - 2018

Пробне тестування з англійської мови